Doporučení ministerstva zdravotnictví pro PLDD a školy

16.09.2020 07:13

A. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 1. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků. 

2. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept. 

3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).

 4. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení) a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno

. 5. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní. 

6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení. 

 

B. Výskyt infektu u dětí ve škole 

1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí. 

2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič. 

 

Vydávání potvrzení o ošetřování dítěte:

v případě, že školu uzavře hygienická stanice - ošetřování dítěte vydává škola, lékař vydává jen v případě nemoci dítěte nebo v případě, že karanténu ma nařízenu KHS dané dítě.

dr.Kocourková