Povinné očkování

Očkování ze zákona, kterému se děti musí podrobit, pokud není kontraindikace způsobená zdravotním stavem dítěte.

Infanrix - Hexa : tetan,záškrt,dávivý kašel,dětská mozková obrna,hemofilová infekce - 4 dávky  : 2m-3m-4m a 12m věku

             


Priorix - spalničky, zarděnky, příušnice - 2 dávky : 1. po 14.m věku, 2,dávka nejdříve 6m po první


Infanrix - tetan, záškrt, dávivý kašel - v 5ti letech věku 1 dávka


Boostrix Polio- tetan, dávivý kašel, dětská mozková obrna - v 10ti etech 1 dávka